Eliz Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Dr. Gülbüz SAMUT

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı

Öz Geçmiş

EĞİTİM

2002-2008 TIP DOKTORU HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ( İNGİLİZCE) TIP FAKÜLTESİ; 3. LÜK İLE

2008-2013 ASS. DR. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON

ÖNEMLİ YAYINLAR

1.ÇAVDAR HÇ, BÜKER N, SAMUT G. COMPARISON OF LOCAL ANESTHETIC INJECTION AND EXERCISE THERAPY RESULTS IN CERVICAL MYOFACIAL PAIN SYNDROME. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ. 2022;13(3):591-9

2.SAMUT G, DİNÇER F, ÖZDEMİR O. THE EFFECT OF İSOKİNETİC AND AEROBİC EXERCİSE ON SERUM İNTERLEUKİN-6 AND TUMOR NECROSİS FACTOR ALPHA LEVELS, PAİN AND FUNCTİONAL ACTİVİTY İN PATİENTS WİTH KNEE OSTEOARTHRİTİS. MOD RHEUMATOL. 2015 APR 7:1-19. [EPUB AHEAD OF PRİNT] DOİ:10.3109/14397595.2015.1038425
3. OZDEMİRO, SAMUT G, ESEN E, HASCELİK HZ. COMPARİSON OF FUNCTİONAL RECOVERY İN PATİENTS WİTH TRAUMATİC BRAİN INJURY AND BRAİN TUMOR AFTER INPATİENT REHABİLİTATİON.J PMR SCİ 2015; 18: 25-29
4. SAMUT G, OZDEMİR O. LOMBER DİSK HERNİASYONU VE DİYABETİK AMİYOTROFİ BİRLİKTELİĞİ: OLGU SUNUMU. FTR BİL DER 2014;17:42-5
5. OZDEMİR O, SAMUT G, KUTSAL YG. PREDİCTİON OF FUNCTİONAL OUTCOME İN STROKE SURVİVORS FOLLOWİNG İNPATİENT REHABİLİTATİON. J PMR SCİ 2013;16:50-4
6. OZDEMİR O, DİNÇER F, SAMUT G. POSTMENOPOZAL KADINLARDA EL OSTEOARTRİTİ VE OSTEOPOROZ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. TÜRK OSTEOPOROZ DERGİSİ 2013;19:1-6
7. DİNCER F, OZDEMİR O, SAMUT G. EL OSTEOARTRİTİNDE TANI VE TEDAVİ YAKLAŞIMLARI. TÜRKİYE FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON DERGİSİ 2011;14:12-18
8. OZDEMİR O, SAMUT G, KUTSAL YG. İNMELİ HASTALARIN D VİTAMİNİ DÜZEYLERİ FONKSİYONEL DURUMLARIYLA HER ZAMAN İLİŞKİLİ MİDİR? TÜRK OSTEOPOROZ DERGİSİ 2011; 17:54-8
9. EMLAKÇİOGLU E, ÖZLEM G, OZÇAKAR L. THORACİC OUTLET SYNDROME AFTER CONTRALATERAL-SİDED MASTECTOMY İN A PATİENT WİTH BREAST CANCER. AM SURG 2010; 76(7):776-7

CHAPTER FROM BOOK:
SAMUT G, DİNÇER F. PHYSİCAL EXAMİNATİON OF THE HAND. HAND FUNCTİON: A PRACTİCAL GUİDE TO ASSESSMENT (PP.23-40)

Open chat
1
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Scan the code
Size nasıl yardımcı olabiliriz?