• Çalışma Saatleri : Pazartesi - Cuma - 08:00 - 18:00, Cumartesi - Pazar - 08:00 - 14:00
İnme Rehabilitasyonu

İnme Rehabilitasyonu

İnme
Beyin krizi”, “stroke” veya halk arasında bilinen adıyla "inme" çok çeşitli klinik bulgulara sebep olabilmekte ve her hastayı farklı şekilde etkileyebilmektedir. Hayatı tehdit edebilen bir durum olan inmeden sonra hayatta kalabilen kişilerde ilerleyen günlerde inmenin yol açtığı sorunlarda belirginleşmektedir. İnme denilince temel olarak motor fonksiyonlarda (yürüme,el becerileri vs.) kayıp akla gelse de çoğu hastada konuşma, okuma ve yazmada zorluk, hafıza problemleri ya da dikkati toplama becerisinde azalma görülebilir. Bunlar inmenin yol açtığı problemlerden sadece bir kaçıdır.

İnme tedavisi öncelikle hasta ve yakınlarının istekli ve bilgili olması ile başlar. Rehabilitasyon ekibinin temel görevi öncelikle hastanın durumunu saptamak adına detaylı bir öykü ve muayene sonrasında hasta ve yakınlarını bilgilendirip gerçekçi hedefler belirleyerek hastayı mümkün olan en kısa zamanda fizik tedavi programına başlatmaktır. 

İyileşme
İnme sonrasında beyin dokusunun kanlanması bozularak bazı hücrelerde geri dönüşsüz kayıp görülürken bazı hücreler ise geçici olarak zarar görüp iyileşmenin başlamasıyla yeniden fonksiyonlarını kazanabilirler. İnme sonrasında görülen bozukluklar temel olarak zarar gören beyin bölgesinin üstlendiği fonksiyonlara bağlıdır. Sinir hücrelerinin eşsiz özellikleri sayesinde inme sonrasında sağ kalan ve hiç etkilenmemiş olan hücreler, kaybedilen hücrelerin görevini üstlenebilmektedir. Ayrıca insan beyninde var olan ve normalde kullanılmayan  bazı özel sinir yolakları, inme sonrasında aktifleşerek kaybedilen hücrelerin görevini üstlenebilmektedir. Bu noktada rehabilitasyon hayati önem taşımaktadır. Hastaya pasif olarak yaptırılan hareketler, germeler gibi tüm dış uyaranlar sağlam kalan hücreleri ateşleyerek, kaybedilen hücrelerin fonksiyonlarının belirli ölçüde kazanılmasına olanak sağlar. 

Ekip
Rehabilitasyon ekibi multidisipliner bir yapıda olup fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı hekim, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, gerektiğinde diğer branş hekimleri, hemşire, psikolog, diyetisyen ve sosyal hizmet uzmanı ekibin diğer üyeleridir. Rehabilitasyon ekibi hasta ve yakınlarıyla sürekli iletişim halinde ve tam bir uyum halinde çalışarak hastanın fonksiyonel durumunu en ileriye taşımayı amaçlar.

Hasta
Her ne kadar belli bir zaman diliminin terapist ile yapılan seansta geçirilmesine rağmen rehabilitasyon hastanın uykusu da dahil olmak üzere 24 saat devam etmektedir. Terapide öğrenilenlerin günün geri kalanında da uygulanması çok önemlidir. Egzersizlerin sık tekrar edilmesi iyileşmeyi hızlandıracaktır. Ancak inme sonrasında iyileşmenin çok kademeli olduğunu unutulmamalıdır. Kişi bu konuda azmini kaybetmemelidir. Her ne kadar işbirliği ve başarma azmi rehabilitasyonda önemli faktörler olsa da, belli bir noktadan sonra ilerleme kaydedilememesi de karşılaşılabilecek bir gerçektir.

Fizyoterapi
İnme genellikle vücudun bir kısmında güçsüzlük, duyu bozukluğu ya da denge kaybına yol açmaktadır. Bu problemlerin etkilerini minimum düzeye getirebilmek için bir fizyoterapist hasta ile çalışmaktadır. Fizyoterapi, inmenin hemen ardından mümkün olduğu kadar çabuk başlamalıdır. Fizyoterapist, hastaya ve ailesine inme sonrası dikkat edilmesi gereken konularda bilgi vermektedir. Hasta kolunu ya da bacağını hareket ettiremiyorsa erken tedavide fizyoterapist eşliğinde egzersizlere başlanır. Egzersizler sırasında ve günün geri kalanında inmeden etkilenen kolun kullanılmaya çalışması iyileşme hızını artırmaktadır. Oturma dengesini kazanabilmek ve yataktan tekerlekli sandalyeye emniyetli bir şekilde geçebilmek için fizyoterapist hastaya gerekli eğitimi vermektedir. İlerleme kaydedildikçe fizyoterapist egzersiz programını değiştirerek hastanın maksimum bağımsızlığa ulaşması için çalışmaktadır.

Evde Fizyoterapi
İnme sonrasında hasta için en doğal çevre evidir. Hayata ve topluma geri dönüşü hızlandırmak, eve dönüşün mümkün olan en kısa sürede gerçekleşmesi oldukça önemlidir. Hastanın normal yaşam alanında gereksinimleri daha çabuk belirlenmekte ve yaşamını kolaylaştıracak gerekli düzenlemeler daha rahat bir biçimde yapılabilmektedir.

Rehabilitasyon Ne Zaman Sonlanır?
Temel olarak sinir dokusu iyileşmesi inme sonrası ilk 6 ayda en hızlı olmakta, 6 ay ile 2 yıl arasında ise giderek yavaşlamaktadır. 2 yıl sonrasında ise sinir dokusunda bir iyileşme beklenmemektedir. Her ne kadar iyileşme beklenmese de inme hastaları için sabit bir rehabilitasyon süresi ve sayısı yoktur çünkü inme rehabilitasyonu sadece sinir dokusunun iyileşmesiyle sınırlı olmayıp inmenin yol açtığı diğer komplikasyonların tedavisini de içermektedir. Örneğin inme sonrasında kaslarda gelişebilen ağrılı spazmlar, kronik ağrılar, hastayı destekleyen cihazların belirlenmesi ve periyodik olarak yenilenmesi de rehabilitasyonun bir parçasıdır. Rehabilitasyonun ne kadar devam edeceği hastanın problemlerine ve kat ettiği yola bağlı olarak değişmektedir. Hasta kendine ulaşabileceği gerçekçi amaçlar belirleyerek, rehabilitasyon sırasında öğrendiği bilgi ve yetenekleri kullanmayı sürdürmeli ve amaçlarına ulaşmak için çalışmalıdır.